*Workshop om manlighet

Handledare från Fatta Man håller i ett antal övningar för att problematisera och sätta fokus på de delar av mansnormen som skapar problem för både män och icke-män. Vi fokuserar på mansnormens roll i det sexuella våldet och i machoismen. Övningarna är enkla men ger en hel del stoff till eftertanke och problematiserar de delar av mansnormen som är skadliga både för män och icke-män. Workshopen fungerar bäst med endast män, men kan även genomföras med fler kön närvarande.

Vi använder oss av väl beprövade workshoptekniker för att kunna starta ett samtal som alla kan delta i och som kan fortsättas efter workshopen på arbetsplatsen eller i skolan.

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om feminism och relationer, lördag 10.30-12.15 i Inkonst foajén.