* Vård och hälsa – en mänsklig rättighet

I FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna föreskrivs att alla har rätt till hälsovård. I ett av FNs globala mål för hållbar utveckling vill man ”säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar”. Sverige har ställt sig bakom dessa målsättningar men ändå erbjuds inte alla som uppehåller sig i Sverige vård på lika villkor. Organisationen Läkare i Världen(LiV) står för att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet och hjälper människor i utsatta situationer, främst med hälso- och sjukvårdsinsatser. LiV har också sett som sin uppgift att vittna om kränkningar av denna mänskliga rättighet och arbetar med att bilda opinion för att varje människa ska ha rätt till sjukvård.

Den medicinska kliniken har funnits i Stockholm sen 1995 och snart startar Läkare i Världen Malmö en mobil klinik som kommer att erbjuda hälsofrämjande vård och samtal och hjälp till att få vård på sjukhus för marginaliserade människor i Skåne. Under seminariet vill vi belysa vilka de personer är som inte nås av svensk sjuk- och hälsovård, vilka behoven är och vad som behöver göras för att nå målet om vård på lika villkor.