*Våld i nära relationer

Föreläsning av Kristina Loveby -Kvinnofridsmyten!
Kristina, författare av boken Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad, föreläser om våld i nära relationer. Hon berättar om sin tid i ett misshandelsförhållande och hur livet blev efteråt.
Debattpanel – Vad händer efteråt?
Paneldeltagare från berörda myndigheter och instanser svarar på frågor om vad det finns för hjälp och stöd för kvinnor som tagit sig ur ett destruktivt förhållande. Får alla hjälpen som ska finnas tillgänglig?
Team FN finns på plats under hela tiden för att informera och svara på frågor!

Välkomna!