*Statistik som verktyg för förändring

Föreläsningen utgår från det arbete som Winnet Skåne de senaste åren bedrivit kring jämställd regional utveckling, bland annat genom Jämställdhetskartan. Jämställdhetskartan är ett digitalt verktyg som använts för att illustrerar hur jämställdheten i olika skånska kommuner ser ut. Ojämställda strukturer påverkar ditt liv! Med hjälp av statistik målar vi upp en beskrivande bild över livet i Skåne, hur du påverkas av ojämställdhet under livets olika faser och vad det i förlängningen får för konsekvenser. Hur hänger frågor om utbildning och hälsa samman med fördelningen av föräldraledigheten, och hur påverkar valen under livets gång din pension?