Söndag 11 juni

FOAJÉ STADSARKIVET

13.00-15.00

Pussyhat!
Arrangör: Förenande Progressivt Hantverk

Praktisk workshop där vi lär oss att sticka Pussyhats! Material tillhandahålls av Förenande Progressivt Hantverk. Först till kvarn!

STADSARKIVET STORA

10.00-11.00
Psykologin bakom sexism
Arrangör: Kort om Samhället

Sexism och diskriminering kan analyseras från olika perspektiv. I denna workshop använder vi verktyg från psykologisk forskning, bland annat socialpsykologi och neurovetenskap, för att förstå varför diskriminering uppstår. Tillsammans undersöker vi hur vi kan använda denna kunskap som medel för att motverka sexismen i vårt samhälle.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att utforska hur psykologisk forskning kan användas för att förbättra samhället!

Aktivitetsledarna är Marielle Sterner, kandidat i psykologi, och Alexandra Sturesson, psykologstudent.

11.15 -12.30

Låt oss prata om sex efter sexuellt våld
-Den dolda problematiken
Arrangör: Föreningen Storasyster/Hela mig projektet

Projektledare för Föreningen Storasysters malmöbaserade projekt Hela Mig föreläser om sexuellt våld och problem med sexualiteten som kan uppstå till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp, vikten av bemötande från yrkesverksamma och hur en kan arbeta med helhetsperspektiv gällande sexuella övergrepp och sexualitetsfrågor. 

12.45 -14.00

Att vända hopplöshet till hoppfullhet – Nya perspektiv på papperslöshet och våld i nära relation.

Arrangör:  ATIM Kvinno- och ungdomsjour
Vi vill gärna sprida ATIM Kvinno- och ungdomsjours arbete med papperslösa kvinnor och barn utsatta för våld. Programpunkten kommer att handla om hur ATIM i samarbete med Malmö Stad sedan 2012 har arbetat med att erbjuda boende, stöd och rehabilitering till papperslösa kvinnor och barn utsatta för våld. Arbetet har nu bidragit till att 6 kvinnor och åtta barn fått permanent uppehållstillstånd och ett liv utan våld. Det kommer att vara en föreläsning utifrån ett psykologiskt perspektiv med fokus på positivt psykosocialt arbete och förändringsarbete med målet att vända hopplöshet till hoppfullhet.

 

14.15-15.00
Tillsammans! Workshop om solidaritet, aktivism och allianser i Malmö.
Arrangör: ABF Malmö och Feministisk Festival

Vi vill samla Malmös radikala, feministiska rörelser i samma rum! Efter ett medley där representanter från olika organisationer har fått presentera vad som är på gång just nu, går vi över i en workshop där alla deltagare får fundera över vilken gemensam organisering vi kan skapa, vilka frågor vi ska samlas kring, vad som är viktigast för den feministiska rörelsen i Malmö och hur vi rent praktiskt kan stärka och bygga feministiska allianser i staden. Medverkande organisationer: Allt åt alla, Feministisk festival, Kontrapunkt, Malmö Feministiska Nätverk och Kulturföreningen Cartier, Mangla, RFSL Newcomers, Ung Vänster, Vänsterpartiet Malmö.

15.30-16.30
Att vara både offer och förövare
-Hur når vi unga män i arbetet mot hedersförtryck?
Arrangör: Centerkvinnorna Athena

Ett samtal om hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på hur ideella föreningar kan minska skadliga maskulinitetsnormer och machokultur – och därmed minska förekomsten av hedersförtryck.

STADSARKIVET LILLA

11.15-12.30
Vems aktivism?
Arrangör: Asylrättsstudenterna Malmö och Lund

Samtal om studentaktivism med representanter från olika föreningar som främst riktar till sig till studenter. Vad finns det för utrymme för aktivism och engagemang i konservativa och homogena miljöer som Lund? Hur definierar vi aktivism och ideella engagemang? Vad finns det för barriärer som hindrar folk från att engagera sig såsom klass, kön, etc.? Vilka är det som engagerar sig? Kreddigt/okreddigt engagemang – hur värderas engagemang, finns det skillnader och vad beror dessa på?

 12.45-14.00
Transaktivism – En kollektiv process
Arrangör: El Häkkinen & Mio da Costa Alves

En kväll i november satt vi och pratade om sånt där en pratar om ibland; om transaktivism i olika former, om historien, om att vi saknar kunskapsutbyten mellan generationer av transaktivister, om att vi faktiskt inte vet så mycket. Vi pratade om en önskan om att få ta del av vittnesmål om och dokumentation av transaktivism, om att lära oss om den historia som inte blir berättad och som inte har kunnat nå oss, om en önskan om bredare perspektiv på vad transaktivism är och bör vara, om en önskan om en bredare representation av transaktivistiska berättelser, om saknaden av att ha den transaktivistiska historien i Sverige samlad och tillgänglig för oss alla. Sen kom det till oss, vi gör det! Kom så berättar vi hur du kan vara med i en kollektiv process där vi tillsammans skriver transaktivistisk historia! //El & Mio

15.15-16.00
Aktivistspeeddating
Arrangör: Mangla
Trött på Tinder? Har du inte hittat rätt politiska grupp för dig? Drömmer du också om att gå på möten om kvällarna istället för att sitta ensam framför tv:n? Längtar du efter att få kämpa tillsammans? Eller är du bara lite nyfiken på vad de utomparlamentariska vänstergrupperna gör när det inte är 1:a maj eller 8:e mars? Då är aktivistspeeddating något för dig, kom och ställ alla frågor du inte visste att du hade. Få hjälp med att matcha dina politiska visioner med rätt grupp. Aktivistpeeddatingen kommer att fungera som en klassisk speeddating på tid där alla får en chans att prata en stund med varje aktivist. Arrangemanget kommer att vara kvinno- och transseparatistiskt. Det kommer gå att ställa sina egna frågor, prata fritt eller ta hjälp av frågor som vi förberett, allt för att få ett så bra samtal som möjligt.


16.30-17.15
”Kärnvapen – hur blir vi av med dem?”
Arrangör: Svenska freds lokalförening Lund-Malmö och Socialdemokraterna i Malmö

Kärnvapenmotståndet leddes tidigare av kvinnor och kvinnoförbund. Finns det ett särskilt kvinnomotstånd motkärnvapen? Samtalet ska fördjupa vår syn på kärnvapenmotståndet men också om hur vi kan göra engagemanget mer jämställt. Hur får vi alla att engagera sig för avskaffandet av kärnvapen?
Paneldeltagare: Maj-Britt Theorin, kärnvapenaktivist; Lina Hjärtström, ordförande IKFF Malmö-Lund och Hillevi Larsson, viceordförande för S-kvinnor.

Samtalsledare: 
Electra Vervendis, ombudsman för SSU Skåne

PANORA 1

11.00-12.00
En annan välfärd är möjlig
– Ett intersektionellt perspektiv på välfärdspolitiken
Arrangör: Vänsterpartiet Malmö

Välfärden är central i vår organisering av samhället, det är en revolutionerande konstruktion, men revolutionen är ofullbordad. Såväl bland välfärdsarbetarna som bland välfärdens mottagare skapar samhällets maktstrukturer orättvisor. Med hjälp av en rad miniföredrag vill vi sätta ljuset på hur det går att utveckla välfärden istället för att avveckla den. Välfärden ska rymma fler, inte färre. Bland talarna finns yrkesverksamma, forskare och aktivister som jobbar för allas rätt till delaktighet och inflytande över vår gemensamma välfärd, både som brukare och anställda.

Medverkande: Roya Hakimnia (Socialistiska läkare), Linda Nyberg (LU), Åsa Wieslander (Läkare i Världen), Hanna Thomé (V Malmö), Emelie Johansson (SSR Malmö), Pinar Dal (barnmorska), Mirjam Katzin (V Malmö).

12.30-13.15
Tre starka kvinnor
Arrangör: Nina Wiander
Föreläsning om Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner.
Om tre starka kvinnor och feminister inom den tidiga svenska kvinnorörelsen.
Om deras liv och kamp i en tid då kvinnors medborgerliga rättigheter inte var en självklarhet.

Om hur deras radikala tankar och inflytande på den offentliga scenen kunde skapa ett annat samhälle att leva och verka i.
Om modet, drivkrafterna och visionerna i deras feministiska kamp!

 

13.45-14.30
Förbud mot slöjan frihet eller… // Förbjuda slöjan- förtryck eller frihet?
Arrangör: Aya Said

Efter EUs förändrade tolkning av diskrimineringslagen blev slöjan ett hett debatterat ämne. Kanske gav detta beslut fler människor en legitim anledning för att få bestämma över andra. Eller kanske bara få uttrycka sina djupaste bekymmer. Vem är förtryckt? Vad är frihet? Varför slöja?

16.30-18.00

En rörelse för motstånd och hopp – Festivalens officiella avslut
-Feministiska allianser mot fascismen och för framtiden
Arrangör: ABF Malmö och Feministisk festival

Den feministiska rörelsen står inför många utmaningar och behöver en stark organisering för att mota hoten. Det här gäller globalt, nationellt som lokalt. I ett panelsamtal frågar vi oss hur vi bygger en bred solidarisk allians utifrån en gemensam plattform där våra interna skillnader accepteras och respekteras. Vi är inte överens och det är bra, men hur hittar vi ändå samarbetsformer som är produktiva? I vilka frågor kan vi mötas? Vi vill lära av varandra och från de feministiska globala kamper som inte har utrotat interna skillnader utan av dem skapat nya allianser.

Med bland andra Athena Farrokzhad, Diana Mulinari, Showan Shattak och Mirjam Katzin

PANORA 2

10.00-11.00
Release och samtal på temat Djuret
Arrangör: Tidsskriftsföreningen Fronensis

Frågan om hur vi behandlar djur är en av vår tids mest brännande etiska frågor. Är vårt djurutnyttjande försvarbart? Om inte, varför består det? Hur ser de ideologier och samhällsinstitutioner ut som upprätthåller föreställningen om djurs underordning? Och vilka länkar och förbindelselinjer finns mellan förtrycket av djur och förtryck av underordnade människogrupper? Dessa frågor diskuteras i det nya numret av Fronesis som tar sitt avstamp i djurrättsfilosofin och det snabbt växande fältet av kritiska djurstudier.

 

11.30-12.30
Det heliga jävla moderskapet

Panelsamtal, författaruppläsning och samtal med publiken.
Det heliga jävla moderskapet är en brutal och modig samling skamlösa berättelser om graviditeter och förlossningar, amning och flaskmatning, kroppsskador och själasår. Om verkligheten bakom den perfekta Instagrambilden och om det eviga, förbannade dömandet av morsor. ”Det heliga jävla moderskapet” är en bok skriven av 15 skamlösa morsor som gör upp med mammaidealet och normerna om hur en ”mamma” ska vara.
Panelen: Vanja Vinter, Arlene Stridh och Martina Skrak.

12.00-13.00
Filmvisning: Barn förebygger barnsexhandel i Nicaragua
Arrangör: Svalorna Latinamerika
33 min

Inom programmet för ”Barn och ungas rättigheter och utveckling i Nicaragua (Dedenan) II”, som fokuserar på förebyggandearbete mot barnsexhandel, är ett av målen att barn och ungdomar ska se sig själva och bli sedda som sociala aktörer med rättigheter. I den här filmen får vi följa några av barnen och ungdomarna på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Asociación Infantil Tuktan Sirpi när de delar med sig av och sprider sina kunskaper vidare till andra. De berättar om varför detta är viktigt, hur de själva har utvecklats och vad de vill förändra i samhället.

 
15.45-17.00
Vad behövs för en jämställd hälso-och sjukvård?
Arrangör: S-kvinnor och Vänsterpartiet Malmö

Samtal om hur vi skapar en jämställd hälso- och sjukvård. Med Yvonne Augustin från S och Sara Svensson från V.

PANORA 3

Filmvisning hela dagen:

10.00-12.00

ARF – film för kultur och mänskliga rättigheter & FilmCentrum Syd presenterar:

Kortfilmsfrukost med samtal

12.30-14.30

”Latinamerika i Fokus presenterar:

Ni aquí ni allá | Varken här eller där

samt

Don’t tell anyone | No le digas a nadie

15.00-17.00

”IFEMA presenterar:

Köpek

INKONST STORA SCEN

10.30-11.30
Klassamhället och könsmaktsordningen – En kärlekshistoria
Arrangör: Ung Vänster Skåne

Vi lever idag i ett klassamhälle och i ett system där kvinnor underordnas män, könsmaktsordningen. Hör Vilma Bolding föreläsa om hur klassamhället och könsmaktsordningen förhåller sig till varandra, både genom historien och idag, och om varför det är som det är.

 

12.00-13.00
Känslor och gränser – teaterworkshop för barn 5-12 år.
Arrangör: Virrvet

Workshop om att kunna uttrycka sig på olika sätt, om känslor och vad gör en när någon eller ngt gör oss ledsna och arga? Det upptäcks tillsammans genom roliga teaterövningar.
Workshopen görs i vårdnadshavares sällskap och det är först till kvarn som gäller.

 

13.30-14.30
Teater –Polismötet/Protokollet
Arrangör: Julis MagiskaTeater

Polismötet handlar om en kvinnlig polischef som innan ett viktigt möte i Malmö står och tänker högt för sig själv och blir avbruten av demonstranter. Sedan följer ett protokoll från det mötet.

15.30-17.00
ZOUK workshop

Arrangör: ZOUK Malmö

ZOUK är en sensuell pardans som härstammar från Lambada. Den dansas numera till modern musik och kännetecknas av mjuka rörelser som skiftar från intensiv till lugn energi.
Många säger att ZOUK är den ultimata dansen där en rör sig vackert, lär sig dansteknik som en får nytta av i alla dansstilar och framför allt – har väldigt kul!

Dansen är otroligt fascinerande och det är lätt att träffa många nya vänner.
Passar ALLA, så kom och var med!
 

INKONST LILLA SCEN

10.15-11.30
Workshop: Konsten att peppa!
Arrangör: ATIM Ungdomsjour

ATIM Ungdomsjour jobbar med att peppa ungdomar som skickar olika frågor till oss. Att peppa, stötta och stärka är vårt främsta uppdrag när vi möter unga via mail, chatt och telefon. Vanliga ämnen vi möter är kroppskomplex, ätstörningar, ångest, depression och stress. Denna workshop handlar om hur vi kan peppa andra och oss själva. Det är lätt att vara hård mot sig själv och känna att en inte räcker till, inte är tillräckligt duktig, smal, snygg etc. eftersom att samhället ställer många krav och varje dag överöser oss med normer om hur en ”ska” vara och se ut. Målet är att denna workshop ska skapa en peppig stämning där deltagarna går därifrån och känner sig peppade och stärkta och kanske till och med har fått en ny vän, vem vet!

12.00-13.00
Feminism och miljörättvisa
Arrangör: Jordens Vänner Malmö/Lund

Feministisk jordbrukskamp i Paraguay

– Maja Heide, Latinamerikagrupperna (30 min)

Exempel från fem månaders praktik i Paraguay hos den feministiska småbrukar- och urfolksorganisationen Conamuri. Byar som för 25 år sedan omgavs av skog omringas idag av enorma fält av genmodifierad soja och majs. Storföretagens mekaniserade produktion använder gifter som genom marken, med regnet och vinden sprids till småböndernas brunnsvatten, ekologiska odlingar och hönsgårdar. Organiserade småbrukare och urfolk kämpar både för rätten till mark att leva och odla på och för att kunna stanna i de byar de byggt upp sedan diktaturens fall 1989.

Varför den typiska klimatflyktingen är en kvinna

– Shora Esmailian, författare (30 min)

Sårbarhet är en av grundfaktorerna till varför en person blir klimatflykting. Ju mer sårbar du är desto större risk för att du blir klimatflykting när vädret ändras på grund av den globala uppvärmningen. Mer än 70 procent av alla som lever under en dollar om dagen och alltså är fattiga och saknar resurser för att hantera katastrofsituationer är kvinnor. I fattiga hushåll är det oftast kvinnor som får i sig den sämsta maten eftersom de ser till att alla andra familjemedlemmar får äta först vilket gör dem svagare och kvinnor i världens periferi är många gånger beroende av det jorden eller havet ger för sin överlevnad. När då vädret ändras eller klimatkatastrofer kommer allt oftare och mer intensivt är de de som drabbas först och värst.

14.15-14.45
Att engagera för jämställdhet i Kabul och på afrikansk landsbygd

Arrangör: Lyssnare utan gränser

Kom och hör om hur bybor i Kamanjab (Namibia) och studenter på högskola i Kabul (Afghanistan) arbetar för jämställdhet tillsammans med en liten malmöförening – och hur du kan hjälpa till.
Benazir Salehi berättar om nystartade projektet Gender Listening Action Groups i Kabul. 
Cecilia Widén berättar om Children’s & Women’s Rights in rural Kunene. 
Fredrik Eklöf berättar om konstruktivt lyssnande som verktyg för att minska den diskriminering du utsätts för och den som du utsätter andra för. 

15.00-17.30
Jämställdhet ur ett internationellt perspektiv,
Arrangör: Malmö FN-förening 
”Jämställdhet är nyckeln”. Frida Lind, ordförande i Malmö FN-förening, berättar kort om de globala målen, med fokus på mål 5. Sedan blir det frågesport, som följs av
”Jämställdhet: nationellt och internationell”. Hillevi Larsson, riksdagsledamot berättar om regeringens arbete för jämställdhet.
”Sexism, islamism och feminism: Vad innebär detta?” Nahid Biglari, ansvarig för jämställdhetssektionen i Malmö FN-förening berättar och ger exempel från sin uppväxt i Iran och flykten till Sverige.
”Vad gör FN för jämställdheten?” Frida Lind berättar om FN:s internationella jämställdhetsarbete och ger exempel från sin praktik vid FN:s högkvarter i New York.
Filmvisning om FN:s jämställdhetsarbete: om flickor i Afghanistan.
Semiariet avslutas med prisutdelning. Vinnaren från frågesporten tilldelas ett pris.

INKONST BLACK BOX

11.45-12.45
Workshop i feministiskt självförsvar
Arrangör: Ung Vänster Skåne

Feministiskt självförsvar är ett självförsvar grundat av tjejer för tjejer och syftar till att stärka tjejer som grupp och som individer. Det feministiska självförsvaret är svar på det sexualiserade våldet, allt från att bli kallad för hora till våldtäkt eller misshandel. Passet är tjejseparatistiskt och riktar sig till alla som definierar sig som tjejer.

 Det feministiska självförsvaret består av både en teoridel där vi diskuterar feminism och könsmaktsordning och en fysisk del där vi lär oss tekniker att försvara oss. Genom det feministiska självförsvaret skapar vi också ett rum där vi kan diskutera våra erfarenheter utan någon snubbe som stör. Genom självförsvaret lägger vi skulden där den hör hemma, på de som utövar sexualiserat våld.

Obs! Separatistisk programpunkt för de som identifierar sig som kvinnor!

DANSCENTRUM SYD (OVANFÖR INKONST)

13.00-15.00

Workshop i burlesk! / Put the U in burlesque

Arrangör: The Ravishing Byrds Burlesque

Burlesk är ett fantastisk verktyg för att lära känna sin kropp på ett nytt sätt! Vi går igenom grundarena i burlesk och avslutar med en lättare koreografi.