*Sim me Žuvlji – Är inte jag kvinna – Ain’t I a woman

Den romska minoriteten har varit en del av den svenska befolkningen sedan 1500-talet, en för många fortfarande okänd och obehaglig del av historien. Trots att gruppen år 2000 blev erkänd som en av Sveriges fem nationella minoriteter är kunskapen hos majoritetssamhället låg och de mytiska och stereotypa föreställningarna är fortfarande många. Romska röster får sällan höras, fortfarande berättas det om romer utan romer själva, därför visar Romskt informations- och kunskapscenter och Malmö Museer en liten del av utställningen ”Vi är romer” under Feministisk festival. I denna del av utställningen får besökarna möjlighet att möta flera romska kvinnor, kända som okända, och ta del av deras livsberättelser och på så vis en del av vår allas gemensamma historia.