*Sex timmars arbetsdag

Frågan om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är återigen på uppsving. Fler och fler kommuner och företag har infört eller prövar 30 timmars arbetsvecka i sina verksamheter. Närmare en miljon människor – merparten kvinnor – betalar idag sin egen arbetstidsförkortning för att få ihop vardagspusslet medans andra är deltidsarbetslösa samtidigt som andra jobbar ihjäl sig. Reformen skulle kunna vara ett sätt omfördela balansen i det betalda förvärvsarbetet och det obetalda hemarbetet mellan kvinnor och män och dela på jobben på svensk arbetsmarknad. Kom och lyssna på arbetsrättsjuristen Ana Rubin som arbetat med frågan under 10 år och bland annat varit ansvarig för rapporten Striden om Tiden och skrivit uppsatsen Jobba jäm(n)t?.  Fokus kommer ligga på strategier för att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag.