*Normopaterna ger Psykbryt

Normopaterna är en teatergrupp som bildades i Lund våren 2015, bestående av fem skådespelare. Sedan starten har Normopaterna satt upp kollageföreställningen Psykbryt, som utgår ifrån en vilja att bryta normer kring psykisk ohälsa, att normalisera denna och att ifrågasätta diskursen kring temat. Vi bjuder på nya perspektiv, provokationer, skratt, gråt och en näve psykofarmaka.