*Minimerad feminism, ockuperad feminism? – ett samtal om feministisk utrikespolitik, militarism och feministiska strategier

Kvinnor är gravt underrepresenterade i utrikespolitiken. Vad som utgör hot mot människors säkerhet definieras alltså främst av män. Men vad händer när vi försöker inkludera kvinnor i dessa forum – i försvarsmakten, till exempel? Hur kan vi jobba feministiskt för att förändra en militariserad och mansdominerad politik, utan att militarisera feminismen?

I det här tvådelade samtalet pratar vi om problem och lösningar: Vem bestämmer vems säkerhet som är viktig? Vem blir osäker och utestängd? Hur kan vi själva definiera vår egen säkerhet? Vilka strategier kan vi använda för att arbeta feministiskt mot krig, mot stängda gränser, mot våld?

Medverkande är bland annat Malin Nilsson, Generalsekreterare för IKFF, och Sigrid Aliki, jurist och f.d. yrkesofficer. Samtalet modereras av Lina Hjärtström från IKFF Malmö/Lund.