*Mänskliga rättigheter – för alla människor? Om vräkningen av sorgenfrilägret.

I november förra året genomfördes vräkningen av Sorgenfrilägret. Malmö Stads politiker ansåg sig sakna ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter för alla människor i staden. Därefter har de boende i lägret blivit fråntagna sina ägodelar och hindrats att protestera mot de beslut som fattas om deras liv.

Centrum för Sociala Rättigheter har kontinuerligt rapporterat om Malmö Stads behandling av romer till Kontoret för FN:s Högkommissariat för Mänskliga Rättigheter och bjudit in FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor att granska situationen i Sverige. Under den här föreläsningen berättar vi om vräkningen av Sorgenfrilägret, efterspelet och de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts.

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om migration och demokrati, söndag 14.00-15.45 i Inkonst foajén.