*Manlighetsnormer, sexuellt våld och machokultur

Fatta Man är en organisation som aktivt motarbetar destruktiva mansnormer.

Föreläsningen går igenom bakgrunden till Fatta rörelsen och hur ‘Fatta Man’ blev den naturliga fortsättningen för att få män att ta sitt ansvar. Vi berör hur den rådande mansnormen idag skadar folkhälsan och varför det är så viktigt att minska det manliga våldet – både mot icke-män och män. Vi tar upp exempel på vad som händer när man breddar mansrollen och gör den mer rymlig – hur det gagnar hela samhället.

Vi berättar avslutningsvis kort om våra aktiviteter inom Fatta Man och ger en del exempel på hur vi och våra samarbetspartners arbetar aktivt med dessa frågor. Under föreläsningen ges det möjlighet att ställa frågor.