*Jämställdhetspolitisk partidebatt

Företrädare för V, Fi, S, Mp, L och M kommer att drabba samman i en stor debatt om jämställdhet och den politiska situationen i Malmö.

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om feminism och aktivism i Malmö, söndag 12.00-13.45 i Inkonst foajén.