*Irakisk Kvinnokamp

Vi diskuterar Irakisk kvinnokamp och rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld: en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Minst en tredjedel av irakiska kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet och förövaren är en närstående man. Könsrelaterat våld drabbar också många flickor och kvinnor i väpnade konflikter världen över. Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter, rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. På de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Efter diskussionen visar vi en film om kvinnors kamp och lidande.

كفاح المرأة العراقية . 
ندوة عن كفاح المرأ العراقية ضد التفرقة و العنف على حساب نوع الجنس في ضل الديمقراطية و المساواة والمطالبة بحقوقها الأساسية .