*Internationalistas – kvinnor i internationellt arbete

Under 1960-talet grundades i Sverige flera internationellt inriktade ideella organisationer, som erbjöd volontärtjänst till länder i Syd. Föreningen Svalorna, som grundades av två kvinnor, var en av dem. Svalorna finns kvar även om verksamheten och det internationella arbetet har förändrats mycket. Men en sak har inte förändrats – nu som då engagerar Svalorna främst kvinnor. Här finns en spännande och viktig kvinnohistoria om Sveriges internationella arbete.

I ett panelsamtal med Cecilia Jonsson, författare till boken Pionjärvolontärerna, resonerar några av de tidiga volontärerna och yngre internationella praktikanterna från Svalorna Indien Bangladesh och Svalorna Latinamerika om viljan att påverka, förändra och erfarenheter av sitt internationella arbete.

Deltagare: Moderater Cecilia Jonsson, Bodil Hed (tidigare volontär) och Alexandra Garcia Nilsson (tidigare praktikant).

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om feminism och internationell solidaritet, lördag 14.30-16.00 i Inkonst foajén.