*Hoppets politik

Marta Cuesta presenterar den nya boken ”Hoppets politik – Feministisk aktivism i Sverige idag” som hon har författat tillsammans med Mia Liinason.

Vad är feminism för dig? Frågan ställs till några av dem som kommer till tals i feministisk aktivism i Sverige idag. Feministiska aktivister skapar berättelser som är förändrande: genom aktioner, workshops, demonstrationer, vid möten och på festivaler, i text och samtal skapar feministiska aktivister förändringar – av språkbruk, pedagogiska modeller, lagstiftning, rekryteringsprocesser, och kulturpolitik. De berättelser som feministiska aktivister producerar leder också fram till en förändring av oss människor, av relationer vi har till varandra och av samhället i stort. Marta Cuesta presenterar boken genom en läsa olika fragment från boken och samtala om feminism idag.