*HBTQ+ och asylsökande

Hur ser asylprocessen ut för HBTQ-asylsökande idag? Vilka utmaningar finns, vilka förändringar behövs?  Har Migrationsverket och andra myndigheter tillräcklig-kompetens? Hur fungerar det på Migrationsverkets boenden? Kom och lära sig om de utmaningar som möter HBTQ-personer i asylprocessen med RFSL Newcomers, RFSL:s grupp för asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-personer och LGBT Asylum Denmark. Vilka skillnader finns mellan Sverige och Danmark när det gäller HBTQ-personer i asylprocessen.

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om migration och demokrati, söndag 14.00-15.45 i Inkonst foajén.