*Hållbar aktivism: hur bygger vi en värld utan att gå sönder?

Hösten 2015 präglades till stor del av
ett kollektivt uppvaknande hos det allmänna. Bilden på den avlidna tre-åriga Alan Kurdis kropp florerade i medier och större delen av samtiden böjde sin nacke i skam. Demonstration efter demonstration i Europa samlade tusentals personer under parollen REFUGEES WELCOME. I Sverige samlades etablerade ideella organisationer, nya initiativ och privatpersoner i ett organiserat kaos på centralstationer, i moskéer och kyrkor, i temporära boenden och i privata hem. Den tysta massan reste sig.

Detta panelsamtal kommer att beröra höstens ideella engagemang, med fokus på vad hållbar aktivism faktiskt innebär.
Med hjälp av aktörer med olika roller under höstens solidaritetsrörelse vill vi reflektera kring engagemang och hållbarhet. Hur bygger vi en värld utan att gå sönder?