*Gör om! Gör rätt! Ny konsthistoria

Research-workshopen Gör om! Gör rätt! är framtagen för att främja något vi saknade under våra konsthistoriestudier, nämligen en bredare representation än bara vita män i böckernas personregister. Gör om! Gör rätt! vill “skriva in” en bredare representation i de konsthistoriska böckernas personregister och på så vis göra den mer inkluderande för olika röster.  Workshopen är framtagen för att synliggöra de patriarkala och vithetsnormerande maktstrukturer som speglar konsthistorieskrivningen och är ett försök till att motverka återupprepning av kanon och ge nya perspektiv. Workshopen leds av Karin Annebäck och Sofia Landström bland annat kursledare i inkluderande konsthistoria på Folkuniversitetet i Lund.

KOM IHÅG – Ta med ett verktyg för informationssökning (dator, smartphone eller surfplatta).