*Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

Karin Salmson är en av grundarna till det normkreativa förlaget OLIKA och har skrivit ett trettiotal böcker. Nu kommer hon till Malmö för en föreläsning om hur en som förälder, förskolepedagog eller annan vuxen kan ge barn i sin närhet fler möjligheter i en könsstereotyp vardag. Konkreta och enkla tips kring hur en kan vidga normer varvas med exempel ur verkliga livet. För alla som vill skapa praktisk, feministisk förändring i ett barns liv!

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om feminism och relationer, lördag 10.30-12.15 i Inkonst foajén.