*Funkofobi och inkluderande feminism ur funkisperspektiv

Jag kommer från unga rörelsehindrade – Göteborgsklubben.

Jag kommer att prata om funkofobi och inkluderande feminism ur funkisperspektiv. Ur ett intersektionellt perspektiv ska funktion alltid ses som en minst lika viktig samverkade ”diskrimineringskatergori” så som kön, klass, etnicitet osv. Jag kommer även att prata om funktionsnedsatta kvinnor och risken för våld och övergrepp när en befinner sig i en beroendeställning. Föreställningen om strävan efter ett normativt liv, konsekvenser av fosterdiagnostik samt aktiv dödshjälp kommer att beröras. Avslutningsvis behandlas framtida utmaningar och vikten av solidaritet i kampen för en jämlik och enad feminism.

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om internfeministisk solidaritet, söndag 10.00-11.45 i Inkonst foajén.