*Från ord till handling med Agenda: Jämlikhet

Hur kan en engagera sig för ett mer jämlikt samhälle? Vad finns det för lyckade strategier och metoder? Hur kan de feministiska rörelserna lära av andra jämlikhetsrörelser och vice versa?

Agenda: Jämlikhet har bjudit in olika engagerade personer till ett samtal om sitt engagemang och sina erfarenheter av att vara aktiv i Malmös jämlikhetsrörelser. Samtalet kommer bland annat fokusera på framgångar, hur en tar sig runt motgångar och hur olika grupper och organisationer i Malmö kan bli bättre på att utbyta erfarenheter och kunskap. Panelen kommer bjuda på konkreta tips för hur en kan delta.

Bland medverkande: IFEMA, Mix Musik mfl. Hur kan en engagera sig för ett mer jämlikt samhälle? Vad finns det för lyckade strategier och metoder? Hur kan de feministiska rörelserna lära av andra jämlikhetsrörelser och vice versa?

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om feminism och aktivism i Malmö, söndag 12.00-13.45 i Inkonst foajén.