*Fråga Juristerna!

Malmö mot Diskriminerings jurister och utbildningsansvarig berättar om verksamheten, anti-diskrimineringsarbete och diskrimineringslagen med fokus på diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning. Det finns tid för diskussion, men även för praktiska frågor till MmDs jurister. Vilka är egentligen Malmö mot Diskriminering och vad gör de? Vad kan de göra för mig? Vad är diskriminering och vilka rättigheter har jag på min arbetsplats, min utbildning, inom vården? Kan jag anmäla diskriminering och vad händer sedan?