*Festivalavslutning

Ett avrundande samtal med utvalda deltagare från årets festival. Vad tar vi med oss i den fortsatta feministiska kampen?

Samtalsledare: Mirjam