*Feminism för nybörjare

Detta är föreläsningen för dig som undrar vad intersektionalitet, könsmaktsordning, heteronormativitet eller genussystem egentligen betyder. Under en timmes feministisk crash course tittar vi på feminismens minsta gemensamma nämnare; vad definierar egentligen en feminist? Vi tittar på de tre feministiska vågorna och hur nya feministiska teorier har utvecklats när det jämställda samhället fortfarande känns långt borta trots år av kamp och viktiga landvinningar. Vi går också igenom hur olika feministiska inriktningar skiljer sig åt när det gäller synen på kön – och hur dessa teoretiska skillnader påverkar valet av strategi. Föreläsningens nivå anpassas efter de närvarandes förkunskaper.