*Den queera litteraturen idag

Förlaget Genusredaktörerna bjuder in till spännande panelsamtal för att tillsammans med tre coola gäster prata om den queera litteraturen idag. Var finns queerlitteraturen idag? Hur ser den ut? Vem behöver den? Hur påverkas vi av såväl normativ som normkritisk litteratur? Hur ska en gå till väga för att öka den queera utgivningen?

Medverkande: 
Elias Ericson, serietecknare
Linnea Lundborg från förlaget OLIKA
Bobbi A Sand
Daniel Mårs
Moderator: Nanna Salemark