*Black Feminism

Rapporter visar att hatbrott mot afrosvenskar ökar allt mer i dagens samhälle, samtidigt  som allt fler afrosvenska röster höjs och en afrosvensk organisering är på stark frammarsch. Tillsammans kommer vi att diskutera utifrån ett svart feministiskt perspektiv ämnen som antirasism, intersektionalitet, förtryckande maktstrukturer, kollektiv och organisering. Vi lyfter begrepp, teorier och bakgrund samt delar med oss av egna erfarenheter, utgångspunkter, motstrategier och möjligheter. Samtalet inleds med en kort introduktion för att sedan övergå till ett panelsamtal med representanter från bland annat, Ungdom mot rasism, Black Coffee Malmö och Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om internfeministisk solidaritet, söndag 10.00-11.45 i Inkonst foajén.