*BDSM som feministisk praktik

Vi bjuder in till ett avslappnat fikasamtal om BDSM, hur det kan vara praktiskt utförande av feminism. Du kan själv välja på vilket sätt och hur mycket du vill delta. För att utöva BDSM så behöver en t ex aktivt känna efter och kommunicera om sin sexualitet, om sina gränser, om maktdynamik och mycket mer. Detta kan hjälpa till att skapa verktyg för att hantera andra delar av livet. BDSM kan vara terapeutiskt och stärkande, ett sätt att bearbeta andra situationer och ta tillbaka makten över sin sexualitet och sin kropp. Det här och annat vill vi diskutera med er!