*Festivalavslutning

Tillsammans med några av de deltagande organisationerna och individerna sammanfattar vi Feministisk festival Malmö 2016. Vad har vi lärt oss? Vilka möten har uppstått? Hur tar vi festivalen vidare bortom dessa tre dagar?