*Att hjälpa utan att stjälpa. Ett kritiskt och reflekterande panelsamtal om västerländska kvinnors arbete i konfliktområden

Hur är det att vara en västerländsk, och då ofta ansedd som priviligierad, kvinna och arbeta med kvinnor i konfliktområden? Hur ser arbetet ut, vilken problematik finns samt hur ser man på sin egen roll? Dessa frågeställningar kommer bland annat att diskuteras under ett timmeslångt panelsamtal mellan kvinnor som på olika sätt har erfarenheter från arbete i konfliktzoner. Vi får höra om deras erfarenheter, tankar och reflektioner kring det egna arbetet och rollen som utomstående kvinna i det konflikthärjade land som de arbetar i. 

Du som är intresserad av att samtala vidare om de här frågorna, kom gärna på mötesplatsen om feminism och internationell solidaritet, lördag 14.30-16.00 i Inkonst foajén.