x2015: Tillgänglighet

Tillgänglighet

Festivalen kommer äga rum på Moriska Paviljongen och i Folkets park, centralt i Malmö. Alla festivalområden är tillgängliga för dig i rullstol. Det finns en hiss som är tillgänglig genom Moriskans backstageutrymmen. Vill du använda den kontaktar du enklast våra volontärer vid infodisken som visar dig vägen. Dessvärre har vi inte kunnat ordna teckenspråkstolkar på grund av resursbrist. Har du övriga frågor kring festivalens tillgänglighet mejla feministiskfestival@gmail.com, eller uppsök infodisken på plats i Moriskans foajé.

Hitta till festivalen:

För information om hur du bäst tar dig till festivalen med kollektivtrafik, se Skånetrafiken. Närmsta busshållplats är ‘Folkets Park’ och närmaste tågstation är ‘Triangeln’.